Sonntag, 22. November 2015

WKSA 2015 -Zdecydowałam się / Ich habe beschlossen

jednak wziąść udział w świątecznym Sew Along. Obawiałam się, że sie nie wyrobię, ale czekają mnie dwa oficjalne przyjęcia przedswiąteczne, wiec motywacja jest duża, a ochoty nie brakuje.

an WKSA teil zu nehmen. Ich hatte das Gefühl, dass ich es aus Zeitmangel nicht schaffen würde, aber da zwei Weihnachtsfeiern bevorstehen, wächst die Motivationund Lust.

Z tego milanojerseyu:
Aus diesen Milanojersey:


Mittwoch, 18. November 2015

MMM 2 - Czasem potrzebujemy / Manchmal brauchen wir

COŚ i to na zaraz. 
ETWAS und zwar sofort.

Z różnych powodów - gdzieś wychodzimy, a nic do siebie nie pasuje; mamy potrzebę uszycia czegoś co na pewno się uda, czy też chcemy komuś sprawić niespodziankę. A czas nas goni.
Oto moja propozycja:

Dafür gibt es verschiedene Gründen - wir gehen aus, und nichts passt  zusammen; wir wollen etwas nähen, was sicher gelingt, oder wollen jemanden überraschen. Die Zeit drängt jedoch.
Das ist mein Vorschlag:

Dienstag, 10. November 2015

Już wtedy / Schon damals

przed trzema laty, gdy pojawił się numer lutowy, bardzo spodobała mi sie ta sukienka:
vor drei Jahre, als die Februar Ausgabe erschien, hat mir dieses Kleid sehr gut gefallen:

BURDA 2012 / 2 #127